0
0
0
Varukorg
0
0
Hitta delar enkelt till din hoj
Lägg till ditt fordon
Meny

Kolv ProX 2T

Produktbeskrivning

Över 35 års erfarenhet av kolvtillverkning! Kolvar från ProX är ett perfekt val när det är dags för kolvbyte.

ProX är en av världens största tillverkare av racingkolvar. De har sedan år 1975 försett marknaden med bra och prisvärda kolvar. En ProX-kolv motsvarar din originalkolv, men till ett betydligt lägre pris. Det betyder att om din originalkolv har en teflonbeläggning så har även ProX-kolven det.

Alla kolvar levereras med kolvringar, kolvbult, och clips av bästa kvalité. Glöm inte att byta kolvbultslager!

VÄLJA KOLV:
A-kolvar är för helt nya cylindrar. B-kolv rekommenderar vi för alla använda cylindrar. En B-kolv är en hundradels millimeter större än en A-kolv, detta för att kompensera slitaget som blivit. C-kolv är större än B-kolv osv.

NOTERA: Storlek A3/A4 är "oversize" storlekar. Mäter 53,96mm och 53,97mm. Dvs .01 och .02 större än B-kolv.

ATT TÄNKA PÅ VID KOLVBYTE:
Om den gamla kolven är defekt, undersök orsaken och korrigera felet. Fel bränsleblandning, kan orsaka värmenypning. För lågt värmetal på tändstift, felinställd tändning eller luftläckage är vanliga orsaker till brända kolvar.

Om den gamla kolven har splittrats eller är helt genombränd, demontera vevhuset och rengör noggrant från metallrester.

Kontrollera cylindern beträffande slitage, konicitet och ovalitet. En cylinder slits ojämnt och därför är det viktigt att kontrollera måtten på cylindern noggrant.

VID MONTERING:
Ersätt ALLTID gamla packningar med nya. Kolven monteras med pilen pekande mot avgassidan. Kolvbultens låsringar placeras varsamt med låsöppningen nedåt.

Montera kolvringarna på kolven. Tänk på att vissa kolvar är försedda med Keystone-kolvringar. Dessa är koniska och kan lätt placeras felaktigt. Kontrollera att kolvringen går fullständigt in i ringspåret och att ringgapet slutes helt över kolvringsknastret.

Smörj ALLA delar med motorolja 10W30 eller 10W40.

Placera en ny cylinderfotspackning på vevhuset, komprimera kolvringarna och låt försiktigt cylindern glida ner i position. Före montering av topplocket ska vevaxeln vridas för hand. Kontrollera att kolven med ringar rör sig fritt i cylindern.

Renoverade motorer kräver viss inkörning. Justera förgasaren till en något fetare bränsleblandning. Undvik att köra på extremt höga eller låga varvtal, variera körhastigheten och accelerera ej med fullt gaspådrag. Efter en motorrenovering måste extra olja tillföras bränslet.

Kolvar tillverkas i mycket stora serier och materialet är bara en mycket, mycket liten del av tillverkningskostnaderna. Detta gör att ingen tillverkare snålar på materialval. Om en ny kolv går sönder beror det aldrig på själva kolven. Vanliga fel är att man monterat kolven i en ojämnt sliten cylinder, monterat kolvringarna fel, felaktiga förgasarinställningar, felaktig bensinblandning eller att man har andra skador på vevstake/vevaxel.