0
0
0
Varukorg
0
0
Hitta delar enkelt till din hoj
Lägg till ditt fordon
Meny

Kolv Wössner 2-Takt

Produktbeskrivning

Wössner är de tyska specialisterna på kolvar och vevstakar!
De har över 25 års erfarenhet av att tillverka delar av absolut högsta kvalitet till både ledande racingteam, till stora biltillverkare! Om du vill ge din motor det allra bästa är dessa smidda 2-taktskolvar från Wössner det självklara valet!
Det finns två typer av kolvar, smidda och gjutna. Det som utgör skillnaden mellan dem är dem egenskaper de får av tillverkningsprocesserna. En gjuten kolv är lättare att tillverka och materialet i den får en struktur som är spröd och skör. Det kan leda till att kolven plötsligt kan gå sönder när den utsätts för stora påfrestningar och din motor kommer då riskera att skära.
Wössner´s smidda kolvar däremot, tillverkas under en mer avancerad process för att bli mer kompakt, hållfast och med en hårdare struktur än en gjuten. Det medför att de kommer tåla dem påfrestningar dagens högpresterande 2-taktsmotorer utsätter kolvarna för och kolvens livslängd blir även markant längre!
Wössner erbjuder dig ett brett sortiment av smidda kolvar som är anpassade efter dina originaldelar i motorn. Kolvarna har en ytbehandling som gör att friktionen blir lägre mellan kolv och cylinder. Det ökar inte bara din motors prestanda utan även livslängden på cylindern!

B-kolv rekommenderar vi för alla använda cylindrar. A-kolv för nya cylindrar eller cylindrar med ny nicasil.
En B-kolv är marginellt större än en A-kolv, detta för att kompensera för slitage. C-kolv är större än B-kolv o.s.v.
Att tänka på vid kolvbyte:
Om den gamla kolven är defekt, undersök orsaken och korrigera felet. Fel bränsleblandning, kan orsaka värmenypning. För lågt värmetal på tändstift, felinställd tändning eller luftläckage är vanliga orsaker till brända kolvar.
Om den gamla kolven har splittrats eller är helt genombränd, demontera vevhuset och rengör noggrant från metallrester.
Kontrollera cylindern beträffande slitage, konicitet och ovalitet. En cylinder slits ojämnt och därför är det viktigt att kontrollera måtten på cylindern noggrant.
Vid montering av kolv:
Ersätt alltid gamla packningar med nya!
Kolven monteras med pilen pekande mot avgassidan. Kolvbultens låsringar placeras varsamt med låsöppningen nedåt.
Montera kolvringarna på kolven. Tänk på att vissa kolvar är försedda med Keystone-kolvringar. Dessa är koniska och kan lätt placeras felaktigt. Kontrollera att kolvringen går fullständigt in i ringspåret och att ringgapet slutes helt över kolvringsknastret.
Smörj alla delar med motorolja 10W30 eller 10W40.
Placera en ny cylinderfotspackning på vevhuset, komprimera kolvringarna och låt försiktigt cylindern glida ner i position. Före montering av topplocket ska vevaxeln vridas för hand. Kontrollera att kolven med ringar rör sig fritt i cylindern.
Renoverade motorer kräver viss inkörning. Justera förgasaren till en något fetare bränsleblandning. Undvik att köra på extremt höga eller låga varvtal, variera körhastigheten och accelerera ej med fullt gaspådrag. Efter en motorrenovering måste extra olja tillföras bränslet.
Kolvar tillverkas i mycket stora serier och materialet är bara en mycket, mycket liten del av tillverkningskostnaderna. Detta gör att ingen tillverkare snålar på materialval. Om en ny kolv går sönder beror det aldrig på själva kolven. Vanliga fel är att man monterat kolven i en ojämnt sliten cylinder, monterat kolvringarna fel, felaktiga förgasarinställningar, felaktig bensinblandning eller att man har andra skador på vevstake/vevaxel.